Formularz kontaktowy

8 + 15 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kinga C. Gillete'a 1 ("Spółka") moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie usług świadczonych przez Spółkę, jak również celem ich realizacji i w związku z ich realizacją, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o treści Polityki prywatności, a w tym o siedzibie administratora danych osobowych oraz przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia oraz żądania zakazu lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z Ustawą.