Logistyka magazynowa

Logistyka Magazynowa

 • najnowocześniejsze centrum magazynowo – logistyczne Pharmalink dedykowane dla branży farmaceutycznej zlokalizowane w Łodzi, w centralnym punkcie Polski, w pobliżu autostrad A1 i A2
 • nowoczesny magazyn wysokiego składowania spełniający wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • ponad 4.000 dostępnych miejsc paletowych w zakresie temperatur: 15-25°C
 • ponad 160 dostępnych miejsc paletowych do przechowywania w zakresie temperatur: 2-8°C
 • pełna obsługa magazynowo-logistyczna, oparta o infrastrukturę złożoną z centralnej hurtowni farmaceutycznej i 7 komór przeładunkowych
 • idealne warunki do dystrybucji na skalę ogólnopolską
 • optymalne dostosowanie do składowania i dystrybucji towarów
 • doświadczenie i najwyższa jakość
Transport leków

Transport leków

 • flota 550 zmapowanych samochodów dwukomorowych
 • transport w warunkach kontrolowanych:
  • 15 – 25°C (ciepły łańcuch) • 2 – 8°C (aktywny zimny łańcuch) • w suchym lodzie, poniżej – 20°C
 • ciągłość i bezpieczeństwo dostaw na terenie całego kraju
 • monitoring GPS wspomagający nadzorowanie, monitorowanie i ochronę pojazdów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • informacje o: pozycji i prędkości pojazdu, temperaturze wewnątrz skrzyni ładunkowej, włączeniu/wyłączeniu agregatu
 • monitoring on-line temperatur w transporcie przy wykorzystaniu elektronicznych czujników i połączenia GSM
 • dynamiczne planowanie tras, system awizacji dostaw i śledzenia przesyłek oparty na GPS
 • wsparcie procesów logistycznych w transporcie przez zwalidowany system IT
 • realizacja zamówień w trybie standardowym do 24 godzin oraz w trybie „CITO”
 • dostawy produktów do badań klinicznych
 • Wdrożony i udokumentowany System Jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 w procesie kwalifikacji i mapowania pojazdów
Dystrybucja farmaceutyczna

Dystrybucja farmaceutyczna

 • dostawa produktów w jak najkrótszym czasie, dbając o jak najwyższą jakość usług, bezpieczeństwo produktu i satysfakcję naszych klientów
 • nowoczesna infrastruktura transportowa i magazynowa, oparta o hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych, 7 komór przeładunkowych, flotę zmapowanych pojazdów oraz system zapewnienia jakości
 • wdrożony i udokumentowany system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i przepisami Prawa Farmaceutycznego
 • regularnie weryfikowane i aktualizowane procedury operacyjne odpowiadające wymaganiom Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i naszych klientów
 • doświadczona kadra kierownicza oraz wykwalifikowany personel, stale podnoszący swoje kompetencje i poszerzający wiedzę
 • wewnętrzny, autorski system szkoleń z obowiązujących procedur, wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego
 • Wdrożony i udokumentowany System Jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 w procesie kwalifikacji i mapowania pojazdów
Weterynaria i transport leków

Weterynaria

 • przechowywanie i transport w warunkach kontrolowanych
 • posiadamy zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego wydane przez Główny Inspektorat Weterynarii
 • hurtownia posiada System Zarządzania Jakością zgodny z ustawą Prawo Farmaceutyczne i rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • zapewniamy nadzór merytoryczny oraz najwyższy poziom świadczonych usług
Międzynarodowy transport leków

Transport międzynarodowy

 • pharmalink oferuje międzynarodowy transport farmaceutyczny w dowolnie zadanej temperaturze – transporty expresowe (dedykowane) jak i doładunki
 • w przypadku transportów częściowych (doładunków) przesyłki lekowe łączone są z innymi farmaceutykami (nie konsolidujemy produktów farmaceutycznych z innymi rodzajami produktów)
 • ładunki objęte są pełnym ubezpieczeniem, zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia oraz, na życzenie klienta, doubezpieczenie transportu
 • organizujemy transporty dedykowane środków psychotropowych oraz substancji odurzających
 • wydruki w miejscu dostawy dają gwarancję przewozu w zleconej temperaturze