Polityka prywatności

Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę spółki Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi www.pharmalink.pl

 1. Cel Dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana w dalszej kolejności „Dokumentem”, przedstawia zasady informujące Użytkowników witryny www.pharmalink.pl (dalej jako: „Witryna”) o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (dalej jako: „Dane”) w ramach Witryny.

 1. Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Dokumentu stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette’a 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000038412, REGON 472039433, NIP 9471811553  (dalej jako: „Spółka”).

 1. Gromadzenie Danych Użytkowników

4.1. Dane Użytkowników gromadzone są poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” na Witrynie (https://www.pharmalink.pl/kontakt/). Spółka gromadzi i przetwarza Dane celem wykorzystania ich do kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym usługami Spółki, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jak również celem realizacji tych usług i w związku z ich realizacją, a także w celach marketingowych – jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

4.2. Dane pozyskiwane są od Użytkowników za ich dobrowolną zgodą.

4.3. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko za zgodą Użytkownika i tylko w celu objętym tą zgodą.

4.4. Spółka informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika); nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce Użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

 1. Bezpieczeństwo Danych

Spółka informuje, że posiada Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jak również stosuje wewnętrzne polityki bezpieczeństwa informacji, zapewniające właściwą ochronę Danych przed nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 1. Dostęp Użytkowników do Danych

6.1. Każdy Użytkownik posiada możliwości wglądu do swoich Danych, ich poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia oraz żądania zakazu lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.2. Realizacja uprawnień, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, możliwa jest poprzez kontakt ze Spółką w jednej z następujących form:

6.3. Wiadomość, skierowana do Spółki zgodnie z punktem 6.2., powinna zawierać wskazanie jednego z żądań Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej.

7. Zmiany Dokumentu

7.1. W przypadku zmiany aktualnej wersji Dokumentu, Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do powyższych zapisów.

7.2. Zmiana aktualnej wersji Dokumentu obowiązuje od momentu dokonania jego modyfikacji na Witrynie, zgodnie z punktem 7.1. powyżej.

Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejszy zapis przedstawia obowiązujące w serwisie zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może dobrowolnie udostępnić podczas korzystania z portalu https://www.pharmalink.pl oraz wszystkich serwisów tematycznych i produktowych oferowanych i prowadzonych przez Pharmalink Sp. z o.o  zamieszczonych w domenie pharmalink.pl. Pharmalink nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, poza tymi zawartymi w plikach cookies.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies są to dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkowników, za pośrednictwem których korzystają ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem, który w ramach serwisu pharmalink.pl zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Gillette 1, 94-406 Łódź.

Pliki te wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania stron internetowych – w szczególności ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • pozwalają rozpoznać urządzenie korzystające z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis internetowy – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę witryny i zawartość stron, w taki sposób by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na wybranej stronie;
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści oraz form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google)
 • przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego w trakcie, lub po wizycie na stronach internetowych naszego Serwisu.

Ponadto na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje. Są to dane anonimowe, które umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem uzyskania dostępu do tych informacji przez naszą firmę jest zebranie danych dotyczących ruchu użytkowników na naszych stronach internetowych. Firmy, które świadczą dla nas usługi analityczne, to między innymi: Gemius, Google, HotJar.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 • sesyjne: to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • trwałe: to pliki cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

W dowolnym momencie Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących instalowania plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą być tak zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma również ma możliwość wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku niektóre funkcjonalności na stronach internetowych nie będą działały a korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: