Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania 1.07.2018