PHARMALINK LOGISTICS SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login:
Hasło:

Śledzenie przesyłki

Adres e-mail:Numer przesyłki:Sprawdź

Pytania i odpowiedzi

1. Jak złożyć zlecenie transportowe ?

Najdogodniejszym sposobem złożenia zlecenia jest skorzystanie z dedykowanej aplikacji Pharmalink Logistics System, dostępnej tutaj.  Nasi Klienci, po rozpoczęciu współpracy otrzymują login i hasło, które umożliwiają korzystanie z aplikacji w pełnym zakresie. W przypadku gdy nie macie Państwo dostępu do aplikacji, prosimy przekazać taką informacje swojemu opiekunowi handlowemu lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Zlecenie można także złożyć wysyłając drogą elektroniczną druk zlecenia transportowego.  Wzór zlecenia można znaleźć tutaj. Adres mailowy, na który prosimy wysłać wypełniony formularz to logistyka@pharmalink.pl

2. Jak sprawdzić status przesyłki?

Wysyłając przesyłkę za pośrednictwem Pharmalink można w każdej chwili samodzielnie sprawdzić jej aktualny status, korzystając z aplikacji Pharmalink Logistics System. Logowanie do aplikacji tutaj.

3. Jaka jest aktualna wysokość opłaty paliwowej?

Aktualna cena oleju napędowego za okres 01.05.2023-31.05.2023 wynosi 4881 zł/m3. Aktualna wysokość opłaty paliwowej to 17,50%. Tabela Opłaty Paliwowej.

4. Jak wygląda monitoring temperatury w transporcie ?

Pharmalink transportuje przesyłki w zakresie temperatur: 15 – 25°C, tzw. ciepły łańcuch, 2 – 8°C aktywny zimny łańcuch oraz w suchym lodzie, w temperaturze poniżej – 20°C. Samochody z naszej floty posiadają dwie komory w zabudowie izotermicznej, gwarantujące przewóz leków w wyznaczonych zakresach temperatur. Pharmalink jako pierwszy operator logistyczny wdrożył w pojazdach system GPS pozwalający na stałe monitorowanie warunków temperaturowych podczas transportu. Kontrola temperatury odbywa się zarówno w komorach ładunkowych oraz na życzenie klienta może być prowadzona bezpośrednio w przesyłkach, za pomocą elektronicznych rejestratorów temperatury. Każdy rejestrator posiada świadectwo kalibracji oraz własny numer seryjny umożliwiający jego łatwą identyfikację. Pharmalink posiada także wewnętrzny system sprawdzeń i weryfikacji urządzeń monitorujących.

Na życzenie Klienta udostępniamy wydruki temperatur dla każdej przesyłki.

5. Jak zamówić wydruk temperatury dla konkretnej przesyłki?

Pharmalink transportuje przesyłki w dwóch zakresach temperatur 15-25°C , 2-8°C oraz w suchym lodzie, w temperaturze poniżej -20°C. Na każdym etapie transportu temperatura jest monitorowana i kontrolowana. Na życzenie Klienta udostępniamy wydruki temperatur z poszczególnych etapów. Aby otrzymać wydruki temperatury prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie maila, wraz z numerem listu przewozowego, na adres temperatury@pharmalink.pl. Płatność za usługę zostanie naliczona zgodnie z cennikiem wskazanym w umowie.

6. Kiedy przesyłka dotrze do odbiorcy ?

Pharmalink dostarcza przesyłki farmaceutyczne oraz farmaceutyczne weterynaryjne standardowo w ciągu 24h. Zawsze dokładamy najwyższych starań, aby dowieźć powierzone nam przesyłki na czas do potrzebujących pacjentów. Jeśli leki jadą w tzw. transporcie dedykowanym lub trybie CITO „na ratunek życia”, czas dostarczenia jest dopasowany do aktualnej potrzeby i ustalany indywidualnie.

Zapotrzebowania na transporty specjalne: dedykowane i CITO prosimy zgłaszać na adres: logistyka@pharmalink.pl, transport@pharmalink.pl.

7. Czy Pharmalink posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

Pharmalink posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Zezwoleniem objęte są także wszystkie komory przeładunkowe Pharmalink (tzw. cross docking).  Cały proces dystrybucji leków odbywa się pod nadzorem kierownika hurtowni farmaceutycznej, co gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość oraz pełną zgodność z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego oraz rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Pharmalink posiada także zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz gwarantuje pełny nadzór jakościowy nad wykonywanymi operacjami.

8. Jakie usługi logistyczne świadczy Pharmalink?

Usługi magazynowe:

 • obsługa hurtowni farmaceutycznych producentów,
 • usługi konsygnacyjne: przyjęcie, przechowanie, kompletacja zleceń, wydanie,
 • ponad 4000 dostępnych miejsc paletowych w nowym magazynie w Łodzi.

Usługi transportowe:

 • transport w temperaturze od 15°C do 25°C,
 • transport w aktywnym zimnym łańcuchu dostaw od 2°C do 8°C,
 • transport w temperaturze poniżej -20°C,
 • dostawy produktów do badań klinicznych,
 • transporty całopojazdowe (dedykowane) krajowe i międzynarodowe,
 • transport produktów weterynaryjnych
9. Jakie usługi dodatkowe świadczy Pharmalink?

Dla transportu farmaceutycznego Pharmalink oferuje bogaty zakres usług dodatkowych:

 • monitoring temperatury on-line, wydruk potwierdzenia temperatur
 • zwrotne dostarczanie dokumentów
 • awizacja przesyłek
 • pobrania gotówkowe
 • system śledzenia przesyłek (POD)
 • raportowanie
 • potwierdzenie dostarczenia przesyłki – List Przewozowy
 • rozładunek palety u odbiorcy
 • ubezpieczenie
 • przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia tzw. gwaranty

Na życzenie klientów możemy także przygotować ofertę usług niestandardowych.

10. Jaką flotą samochodową dysponuje Pharmalink?

Pharmalink dysponuje specjalistyczną flotą samochodową zapewniającą transport w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. System transportowy Pharmalink to:

 • 550 pojazdów z zabudową izotermiczną i urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, wyposażonych w dwie komory z zakresem temperatur 2-8°C i 15-25°C, umożliwiającymi przewożenie powierzonych przesyłek w stałych zakresach temperaturowych, niezależnie od warunków panujących w otoczeniu
 • samochody o różnej ładowności (od 1 do 32 palet) i tonażu (od 1 tony do 22 ton)
 • skanowanie paczki na każdym etapie doręczenia
 • monitoring temperatur przy wykorzystaniu systemu GPS
 • system dynamicznego planowania tras
 • wszystkie środki transportu przed dopuszczeniem do użytkowania są kwalifikowane i przechodzą okresowe mapowanie
11. Jak Pharmalink dba o jakość?

Pharmalink w swoim codziennym życiu dnia o najwyższą jakość dostarczanych usług. Wszystko co robimy przewożąc leki dla pacjentów jest w pełni zgodne z założeniami Polityki Jakości.

 • Procesy logistyczne objęte są Systemem Jakości, zgodnym z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz przepisami prawa obowiązującymi sektor farmaceutyczny. Na bieżąco monitorujemy zmiany w Prawie farmaceutycznym oraz Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej i je wdrażamy.
 • Procesy Systemów Zarządzania Jakością opisane są w Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach. Nad wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu Jakości czuwa  Osoba Odpowiedzialna oraz Dział Jakości Farmaceutycznej.
 • Posiadamy odpowiednią infrastrukturę i flotę niezbędną do wykonywanych usług. Pomieszczenia magazynowe oraz środki transportu farmaceutycznego objęte są walidacją i spełniają wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 • Transport leków objęty jest dodatkowymi systemami zabezpieczającymi, pozwalającymi na monitoring GPS tej części łańcucha logistycznego
 • W zakresie kwalifikacji i mapowania środków transportu spełniamy wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015 , tym samym potwierdzamy ciągłe doskonalenie i dążymy do spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
 • W obszarze reklamacji transportowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001, spełniając wymagania  gwarantujemy bezpieczeństwo informacji reklamacyjnych Naszych Klientów.
 • Oferowane usługi dystrybucyjne podlegają stałej kontroli terminowości doręczeń i satysfakcji klientów
12. Czy Pharmalink realizuje przesyłki za pobraniem (COD)?

Pharmalink transportuje tego typu przesyłki. Przed rozpoczęciem nadawania przesyłek za pobraniem, prosimy wypełnić Formularz Rejestracyjny dla przesyłek za pobraniem. Na podstawie Formularza nastąpi przekazanie pobranej gotówki na wskazane przez Państwa konto bankowe. Wypełniony i podpisany Formularz prosimy odesłać na adres mailowy pobrania@pharmalink.pl.

13. Jak złożyć reklamację i kiedy Pharmalink ją rozpatrzy?

Reklamację można złożyć wysyłając e-mail na adres reklamacje@pharmalink.pl załączając odpowiednią dokumentację:

 • Wypełniony Protokół Reklamacyjny – można go pobrać tutaj
 • Dokument potwierdzający wartość reklamowanego towaru (np. fv)
 • Protokół utylizacji lub oświadczenie o zamiarze utylizacji podpisane przez Osobę Odpowiedzialną
 • Dokumentacja zdjęciowa – w sytuacji gdy została zrobiona jest bardzo pomocna podczas rozpatrywania danej reklamacji


Po przesłaniu reklamacji otrzymają Państwo informację zwrotną, o przyjęciu zgłoszenia oraz ewentualnych brakach w dokumentacji.
Procesowanie przebiegnie sprawnie, jeżeli w/w dokumentacja będzie kompletna.
Po podjęciu decyzji, przesyłana jest ona w formie elektronicznej. Po uznaniu reklamacji zostaje wystawiona nota uznaniowa.
Wypłata odszkodowania następuje w przeciągu 14 dni od daty wystawienia noty.  
Proces rozpatrywania reklamacji odbywa się zgodnie z Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

14. Jak wygląda sieć dystrybucji Pharmalink?

Pharmalink swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Siedziba firmy i magazyn centralny mieści się w Łodzi, w nowoczesnym centrum logistycznym. System regionalnych komór przeładunkowych pozwala dotrzeć do każdego odbiorcy w Polsce z dnia na dzień.

15. Czy Pharmalink realizuje transport międzynarodowy?

Pharmalink oferuje usługę organizacji transportu międzynarodowego farmaceutyków ma terenie Unii Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj

16. Wskaźnik waloryzacji

Nadal nie znalazłeś odpowiedzi?