Tabela Opłata Paliwowa _aktualizacja przedziałów_01.03.2022_korekta