Main content

O nas

Nasza ogólnopolska sieć dystrybucyjna oparta jest na magazynie hurtowni farmaceutycznej i hurtowni weterynaryjnej oraz systemie komór przeładunkowych. Wysoka specjalizacja oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam odpowiadać na oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Portfolio naszych usług dopasowujemy do ich potrzeb.

Realizujemy dowóz leków, szczepionek, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia, kosmetyków, materiałów opatrunkowych, środków higienicznych i wyrobów medycznych – do aptek otwartych, aptek szpitalnych, hurtowni, przychodni, prywatnych gabinetów, a nawet osób prywatnych. Gwarantujemy bezpieczny transport produktów w stałych zakresach temperaturowych zgodny z wymogami prawa farmaceutycznego.
Cały system logistyczny zaprojektowany został tak, aby spełniać wymogi zawarte w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dla zapewnienia wysokiej jakości transportu, wszystkich pracowników obowiązują wewnętrzne procedury, dzięki którym przesyłki są odpowiednio przyjmowane, przechowywane, transportowane i dostarczane do klientów - bezpiecznie i na czas.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości, dlatego kluczową rolą jest zachowanie ciągłej kontroli warunków transportu, zapewnienie odpowiedniej temperatury przewozu oraz terminowość dostaw.
Działamy również poza granicami kraju organizując transporty międzynarodowe, głównie na terenie krajów Unii Europejskiej.

Pharmalink zapewnia

doświadczenie w branży
wykwalifikowany personel
specjalistyczną flotę pojazdów
specjalistyczne magazyny wraz z chłodniami 2-8°C
system jakości zg. z obowiązującym prawem
kompleksowy serwis logistyczny
bezpieczeństwo
niezależność
stabilną pozycję na rynku
Jesteśmy częścią Pelion S.A.

Grupa Pelion

Jesteśmy częścią Pelion S.A., jednej z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Pelion S.A. obejmują wszystkie segmenty rynku – hurtowy, detaliczny i szpitalny. Są skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności realizowanymi przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. (sprzedaż hurtowa), Urtica i Pharmalink (zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne), DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine (sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej).

Covid-19. Szczepionki. Transport. Bezpieczeństwo. Dystrybutor
Tak działamy

Misja, Wizja

Misja

Dowozimy Zdrowie.
Zapewniamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania logistyczne oraz transportowe dla farmacji.
W ten sposób dbamy o zdrowie i ratujemy życie pacjentów.

Wizja

Naszą ambicją jest, aby być niekwestionowanym liderem logistyki dla farmacji. Łączymy kompetencje naszych pracowników z innowacjami technologicznymi, by pomagać Pacjentom i naszym Partnerom. Naszym celem jest działanie w modelu zrównoważonego rozwoju. Tworzymy dedykowane rozwiązania dla wszystkich interesariuszy.

W to wierzymy

Nasze wartości

Zdrowie

Jest dla nas wartością nadrzędną. Prezentujemy troskę o nie na każdym poziomie. Przede wszystkim, dostarczamy produkty medyczne, których potrzebują pacjenci. Stawiamy również na zdrowe, długofalowe relacje biznesowe z partnerami. Promujemy też aktywny tryb życia i ciągły rozwój naszych pracowników. Dbamy o ekologię i zrównoważony rozwój, co przekłada się także na zdrowie społeczności lokalnych.

Innowacje

Łączymy kompetencje człowieka z możliwościami, jakie daje nowoczesna technologia – wszystko po to, by zawsze móc podołać wyzwaniom. Wierząc w naszą misję, wyznaczamy trendy i nieustannie rozwijamy i szyjemy na miarę nasze usługi. Naszą innowacyjność zawdzięczamy wrażliwości i otwartości na potrzeby pacjentów oraz partnerów.
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Ludzie

Jesteśmy liderem rynku dzięki kompetencjom i doświadczeniom naszych pracowników. Wszyscy doskonale rozumiemy misję, którą realizujemy. Łączy nas głębokie poczucie odpowiedzialności, pasja i zaangażowanie w podejmowane działania. Wierzymy w specjalistyczną i unikatową wiedzę, dzięki której jesteśmy ekspertami w dziedzinie farmalogistyki. Właśnie dzięki temu, każdego dnia idziemy do przodu, stawiając na rozwój każdego z osobna, jak i całej organizacji.

Niezawodność

Najwyższa jakość i odpowiedzialność są wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych przez nas działań.
Odnosi się to również do budowania relacji z interesariuszami, w których stawiamy na długofalową współpracę.
Niezwykle ważna jest dla nas transparentna komunikacja, obustronna lojalność i wzajemne zaufanie na najwyższym poziomie.

Ludzie to nasza siła

Zespół

Nasz Zespół to ludzie z pasją i powołaniem. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z charakteru naszej pracy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by działać niezawodnie. Najwyższe kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie naszej kadry to nasza siła i nasz największy atut. A świadomość, że pomagamy pacjentom w powrocie do zdrowia, nadaje sens naszej codziennej pracy.

Potwierdzenie naszej niezawodności

System Jakości

System Jakości zgodny z DPD

Posiadane zezwolenia:

 • Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego Nr zezwolenia GIF-N-411/1023/1-7/TL/16, data wydania: 2016-10-03
 • Zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi GIF-N-4430/40/KK/16, data wydania: 04-10-2016
 • Licencja na prowadzenie obrotu hurtowego prekursorami NOH.5521.16.2020.DKO.2 z dn. 11.05.2020
 • System Jakości (SJ) w Hurtowni Farmaceutycznej Pharmalink jest zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i ma na celu zapewnienie, że produkty i usługi dostarczane przez Pharmalink spełniają oczekiwania pacjentów, klientów pozostając w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Za wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej Pharmalink odpowiada Osoba Odpowiedzialna (Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej). System Jakości wdrożony został również w komorach przeładunkowych, będących elementem systemu transportowego Hurtowni Farmaceutycznej i ujętych w zezwoleniu.
 • Obowiązujący w hurtowni Pharmalink Sp. z o.o. System Jakości został szczegółowo opisany w Dokumentacji Systemu Jakości.
 • Procesy dystrybucyjne opisane są w procedurach i instrukcjach Systemu Jakości
 • Pomieszczenia magazynowe oraz środki transportu objęte są kwalifikacją i spełniają wymagania DPD
 • Transport objęty jest dodatkowymi systemami zabezpieczającymi pozwalającymi na monitoring GPS

System Jakości zgodny z ISO 9001:2015

Certyfikat według normy ISO 9001
Jako wyspecjalizowany operator logistyczny, dysponujący flotą blisko 600 pojazdów, podjęliśmy się wprowadzenia i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001 w procesie kwalifikacji i mapowania pojazdów. Etap ten jest kluczowy do zapewnienia prawidłowych, zgodnych z prawem farmaceutycznym i DPD warunków temperaturowych wymaganych podczas transportu produktów leczniczych.

Mapowania pojazdów są częścią kwalifikacji środka transportu. Poza rozkładem temperatury, sprawdzany jest stan techniczny pojazdu, jego zabezpieczenia, pojemność, stan zabudowy izotermicznej.

System jakości w hurtowni Weterynaryjnej zgodny z DPD weterynaryjnym

Posiadane zezwolenia:

 • Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych Nr 519 wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii, data wydania: 2020-05-25
 • Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi zawierającymi w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe Nr NZOH.5520.54.2020.DKO.2, data wydania 2020-12-31
 • System jakości w Pharmalink hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych jest zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych. System jakości został wdrożony w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych a także w komorach przeładunkowych ujętych w zezwoleniu, a nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem pełni Osoba Odpowiedzialna (Kierownik hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych).
 • System jakości zapewnia dostarczanie najwyższej jakości usług dla naszych klientów, z zachowaniem zgodności z wymaganiami prawnymi. Obejmuje wszystkie obszary wymagane przez Rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych, m.in. w zakresie przechowywania, przyjmowania i wydawania produktów leczniczych weterynaryjnych, a także transportu produktów będących przedmiotem obrotu hurtowego. Wdrożone zostały również działania wspierające system jakości, takie jak kontrole wewnętrzne, analiza odchyleń, podejmowanie działań korygujących i naprawczych, zarządzanie ryzykiem jakości, nadzór nad zmianami.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów paszowych w hurtowni weterynaryjnej Pharmalink wdrożony również został system nadzoru i kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, nad którego utrzymaniem czuwa wyznaczony zespół.
Działamy społecznie

CSR

Dowozimy zdrowie nie tylko w postaci leków. Jako firma mająca na sercu powszechne zdrowie Polaków, angażujemy się społecznie w projekty, dzięki którym możemy jeszcze szerzej wypełniać naszą misję.

DOWOZIMY ZDROWIE − to charytatywna inicjatywa trwająca od 2019 roku, polegająca na dostarczaniu zdrowych owocowych soków dla dzieci chorych onkologicznie. Dzięki działaniom Pharmalinku do Oddziałów Onkologicznych i Hematologicznych Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi dowożonych jest aż 312 soków tygodniowo, a ponad 16 tys. rocznie.
Pharmalink dowozi zdrowie w postaci leków, ale także w postaci witamin, które są doskonałym dopełnieniem, tak ważne w procesie leczenia. Akcja realizowana jest pro bono, a największą wartością dla naszej firmy są uśmiechy dzieci, które stawiają kolejny krok na drodze do ich wyzdrowienia.

GALA URTICA DZIECIOM – podczas corocznej Gali Urtica Dzieciom licytowane są obrazy autorstwa małych pacjentów onkologicznych. Jako Pharmalink wspieramy Fundację Urtica Dzieciom w dystrybucji obrazów do hojnych właścicieli. Rozwozimy cenne dzieła sztuki po całej Polsce, wykorzystując nasz potencjał logistyczny. Jesteśmy strategicznym partnerem tej pięknej inicjatywy od 2021 roku.

Fundacja działa od początku 2017 roku i prowadzi inicjatywy realizowane wcześniej w naszej zaprzyjaźnionej spółce Urtica w ramach projektu CSR „Urtica Dzieciom”. Fundacja Urtica Dzieciom wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Aktualnie z jej pomocy korzysta 18 dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych w Polsce.

AKTYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW − wiemy, że nie tylko pracą człowiek żyje. Dlatego dla pracowników organizujemy zajęcia dodatkowe. Przykładem akcji, które weszły już na stałę do kalendarza naszych aktywności jest Business Run i zajęcia z jogi. W myśl hasła „ruch to zdrowie” aktywizujemy naszych pracowników do startowania w biegu firmowym oraz uczestniczenia w zajęciach jogi, które dają chwilę wytchnienia zarówno dla ciała, jak i umysłu.

Wierzymy, że aktywność fizyczna jest ważna dla naszej sprawności ruchowej oraz utrzymania równowagi mentalnej. Potwierdzamy również, że zdrowie jest wpisane w nasze DNA!

Dowozimy zdrowie

To nasza misja i kierunek działań, którym podążamy mając na sercu zdrowie Polaków.