Main content

Leki dla pacjenta. Covid-19
Nowości
8 stycznia 2021

Leki „pod drzwi” pacjenta – nowa usługa Pharmalink

Nowe usługi dla firm farmaceutycznych i szpitali

Wprowadzony w Polsce stan epidemii zmienił zasady funkcjonowania nas wszystkich – również branży farmaceutycznej. 20 marca 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał oświadczenie pozwalające na dostawę produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta w ramach leczenia szpitalnego. Pharmalink, wychodząc naprzeciw szpitalom jak i pacjentom, wprowadził nową usługę – dystrybucję leków stricte do miejsca zamieszkania chorego.

Celem wprowadzanie bezpośredniej dostawy leku do pacjenta jest zabezpieczenie dostępu do leków chorym. Z takiej usługi mogą skorzystać pacjenci, którzy objęci leczeniem w programach lekowych i osób korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym. Pharmalink, tworząc nowy rodzaj usługi, miał na uwadze dobro osób, które obawiają się wizyty w szpitalu i wolą pozostać w domach. Jak więc wygląda proces dostarcza leków do pacjentów?

Procedura dostawy produktów leczniczych do pacjenta domowego:

  1. Najpierw apteka szpitalna zgłasza drogą e-mailową zlecenie transportu konkretnego leku pod konkretny adres.
  2. Farmaceuta przygotowuje paczkę, wypełnia odpowiednie protokoły dostawy i wręcza kierowcy przesyłkę wraz z dokumentami.
  3. Kierowca Pharmalinku tego samego dnia dostarczy leki do pacjenta i potwierdzi dostawę.
  4. Podpisany przez drugą stronę (dystrybutora) protokół powraca do apteki szpitalnej.

Kierowca Pharmalink odbiera w ramach usługi przesyłkę z lekami z apteki szpitalnej i dostarcza ją bezpośrednio do pacjenta. Dzięki temu cała procedura wykonywana jest z uwzględnieniem zasad ochrony przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 oraz przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej. Kontakt kierowcy z farmaceutą pracującym w aptece oraz pacjentem został, zgodnie z wymogami sanitarnymi, ograniczony do minimum, z zachowaniem wysokich standardów świadczonych usług oraz terminowości dostaw.

Dzięki dostarczanym pod drzwi pacjentów lekom, chorzy mają zapewnione potrzebne w drodze do wyzdrowienia farmaceutyki. Epidemia wymusiła przeorganizowanie wielu z naszych dotychczasowych filarów życia codziennego. Dlatego tak ważnym jest dostosowywanie się do obecnych realiów i wyciąganie pomocnej dłoni do osób, które tego potrzebują.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl