Main content

Przechowywanie leków
Głos eksperta
15 września 2023

Przechowywanie leków – liczy się jakość

Bezpieczeństwo, profesjonalizm, zaufanie, jakość. Tymi wartościami kierujemy się w Pharmalink. Dzięki nieustannemu rozwojowi, nowym i nowoczesnym powierzchniom magazynowym, możemy zaoferować naszym klientom najwyższe standardy w zakresie przechowywania leków i wyrobów medycznych – obszarze, który stawia przed operatorami logistycznymi i producentami leków wiele konkretnych wymagań.

Przyjmując lekarstwa w domu, czy podczas pobytu np. w szpitalu, placówce medycznej lub ambulatorium, gdzie podawany jest określony lek, pacjenci rzadko zastanawiają się nad tym, jaką drogę przebył dany produkt leczniczy, zanim mógł zostać podany. Zupełnie inna jest perspektywa producentów – którzy dobrze wiedzą, z jakimi wymaganiami wiąże się zabezpieczenie, transport i odpowiednie przechowywanie leków. Doskonale rozumiemy to także w Pharmalink, od wielu lat dbając o bezpieczeństwo i najwyższą jakość w obszarze całej logistyki związanej z lekami. Nieustanne dążenie do rozwoju i zdobyte doświadczenie pozwoliły nam stać się jednym z liderów rynku farmalogistyki w Polsce.

Wymagania w zakresie przechowywania leków

Leki należą do kategorii produktów, które mają szereg specjalistycznych i prawnych wymagań nie tylko w zakresie ich produkcji, stosowania czy utylizacji, ale również przechowywania czy transportu. Zanim trafią do aptek, szpitali, placówek ochrony zdrowia czy też domowych apteczek, muszą wcześniej być przechowywane i przewożone w odpowiednich warunkach. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają m.in.;

  • ustawa Prawo Farmaceutyczne;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Co ważne, warunki określone przepisami dotyczą nie tylko samych pomieszczeń, w których przechowywane mają być leki. W aktach prawnych opisano m.in. wymogi dotyczące szkoleń, jakim powinien zostać poddany personel pracujący przy obrocie hurtowym produktami leczniczymi, jak powinien wyglądać system monitorowania jakości, jakie są zasady sporządzania i obiegu dokumentacji związanej z lekami czy też szczegółowe obowiązki związane z przekazywaniem danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

To jeszcze nie wszystko, bowiem o tym, jakie warunki należy spełnić, aby bezpiecznie składować i przechowywać poszczególne produkty lecznicze informują również ich producenci w specyfikacjach do produktów. Wymagania te mogą określać np. możliwy czas przechowywania produktów w określonych warunkach, wymagany zakres temperatur panujących w pomieszczeniu, w którym składowane są leki czy też inne szczegółowe warunki składowania.

Bezpieczeństwo przechowywania leków

Mając na uwadze, jak istotnymi produktami z punktu widzenia ogółu społeczeństwa są leki, procedura ich przechowywania podlega ścisłej kontroli, którą zajmują się odpowiednie służby z Generalnym Inspektorem Farmaceutycznym na czele. Firmy muszą spełniać określone wymagania, a stosowany sprzęt czy też hale i pomieszczenia, w których przechowuje się leki, również muszą spełniać rygorystyczne normy, co także podlega kontroli.

W Pharmalink dbamy o to, by spełniać wszelkie wymagane polskim prawem standardy. Dewiza firmy brzmi „Dowozimy zdrowie”. W kontekście posiadanych powierzchni magazynowych i możliwości w zakresie składowania produktów leczniczych, można do tego dodać również kolejne hasło: „Przechowujemy zdrowie”. W ostatnim czasie firma rozwinęła swoją ofertę o nowe przestrzenie magazynowe. Powierzchnia nowego magazynu przekracza 6600metrów kwadratowych, a hale wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę m.in. w regały wysokiego składowania, urządzenia grzewczo-chłodzące czy też czujniki temperatury.

Istotnym elementem prawidłowego przechowywania produktów leczniczych jest właśnie zapewnienie odpowiedniej temperatury ich składowania. Dlatego Pharmalink oferuje możliwość przechowywania produktów w zakresie temperatur pomiędzy 15 a 25 stopniami Celsjusza, jak również pomiędzy 2 a 8 stopniami Celsjusza. Co więcej, posiadamy również dodatkowe przestrzenie, pozwalające na przechowywanie środków kontrolowanych, jak np. leki ze środkami odurzającymi czy substancjami psychotropowymi. W tym zakresie przechowywanie asortymentu jest poddane dodatkowej kontroli dostępowej, tzn. pracownicy bez upoważnienia nie mogą wejść do pomieszczeń ze środkami kontrolowanymi. Co więcej? Pomieszczenia magazynowe muszą mieć odpowiedni układ, aby nie zaburzać drogi produktów i nie mieszać towarów przyjmowanych i wydawanych z hurtowni. Systemy i urządzenia odpowiadające za utrzymanie właściwych warunków temperaturowych wewnątrz magazynu wymagają stałego monitoringu i serwisowania zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka. Temperatura w pomieszczeniach podlega całodobowemu nadzorowi, a system do jej monitorowania pozwala na wcześniejsze alarmowanie wyznaczonych osób jeszcze przed wystąpieniem przekroczenia tak, aby umożliwić podjęcie działań zabezpieczających przed utratą jakości zwłaszcza w przypadku produktów termolabilnych.

Pharmalink może zaoferować kompleksowe usługi w zakresie przechowywania produktów leczniczych dla różnych kategorii leków i wyrobów medycznych. Co najważniejsze, w każdym obszarze tej newralgicznej działalności zawsze stawiamy jakość i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, bo wiemy jak cenne jest zdrowie ludzkie.

Chcesz szerzej porozmawiać z nami na ten temat?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

KONTAKT >>

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl