Main content

Głos eksperta
24 marca 2024

Bezpieczeństwo transportu próbek leków

Transport medyczny to szerokie zagadnienie, obejmujące przewóz nie tylko gotowych leków, ale także transport próbek produktów medycznych czy substancji służących do wytwarzania leków. Bez względu na to, czy przewoźnik realizuje usługę transportu farmaceutyków, czy przewóz próbek leków, obowiązują go ścisłe procedury, według których taka usługa powinna być realizowana.

Transport medyczny – ogólne informacje

W przypadku produktów medycznych każdy element łańcucha logistycznego wymaga przestrzegania określonych przepisów i postępowania zgodnie z procedurami. Przewóz medykamentów może być realizowany jedynie przez uprawnione podmioty specjalizujące się w transporcie leków taki jak wyspecjalizowany operator logistyczny. Podyktowane jest to szczególną wrażliwością przewożonych produktów czy koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia osób realizujących takie usługi. Nie bez znaczenia jest również posiadanie floty specjalistycznych pojazdów. Wszystkie przewidziane prawem procedury mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, gdyż często chodzi o produkty, mające bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzi.

Transport próbek leków a ich bezpieczeństwo

Pod względem bezpieczeństwa transportu próbek leków, wiele zasad jest identycznych z przewożeniem gotowych farmaceutyków. Na każdym etapie procesu logistycznego przewożone produkty muszą mieć odpowiednie warunki np. w zakresie temperatury transportu. Zakresy temperatur dla poszczególnych produktów czy substancji mogą być bardzo różne. Niektóre medykamenty wymagają przechowywania i transportu w bardzo niskich temperaturach, do czego wykorzystuje się np. suchy lód, w przypadku innych warunkiem koniecznym jest zapewnienie stałego temperatury w przedziale od 2 do 8 stopni Celsjusza, a niektóre mogą, a wręcz powinny być przechowywane i przewożone w temperaturach od 15 do 25 stopni Celsjusza.

Wśród procedur bezpieczeństwa mających zastosowanie, jeżeli chodzi o transport próbek medycznych, należy wymienić również możliwie ograniczenie w zakresie fizycznego dostępu do przewożonych przesyłek. Ponadto takie przesyłki powinny być realizowane również specjalnie przygotowanymi do tego pojazdami, którymi nie służą jednocześnie do przewozu innych rzeczy, jak np. żywności typu owoce, warzywa. Auta takie są wyposażone w system GPS, a także są czyszczone przy pomocy specjalnych środków.

Oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa transportu próbek medycznych nie byłoby możliwe bez właściwego systemu monitorowania na każdym etapie procesu logistycznego. Dlatego w warunkach transportowych nieustannie kontrolowana jest i rejestrowana temperatura, a w przypadku wykrycia jej wahań, aktywowany jest zawczasu system ostrzegawczy. Monitorowanie i rejestrowanie pomiarów są podstawą do wygenerowania raportów stanowiących dokumentację warunków dystrybucji dla danej przesyłki.

Bezpieczny transport medyczny – czyli jaki?

Podstawowym elementem w obszarze transportu medycznego, próbek medycznych, leków czy półproduktów, jest bezpieczeństwo. Dlatego wybierając operatora logistycznego, warto upewnić się, że firma posiada odpowiednie certyfikaty i realizuje cały proces zgodnie z obowiązującym prawem i najwyższymi standardami jakości. Potwierdzeniem takiego statusu są m.in. certyfikaty ISO, a także wdrożenie systemów monitorowania i raportowania oraz prowadzenie pełnej, rzetelnej i precyzyjnej dokumentacji na każdym etapie procesu logistycznego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu, nieustannemu rozwojowi i inwestycjom zarówno w infrastrukturę, jak i personel, Pharmalink jest w stanie zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa, terminowość dostaw oraz najwyższą jakość świadczonych usług partnerom biznesowym z branży farmaceutycznej i medycznej.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl