Main content

Transport chłodniczy
Głos eksperta
8 listopada 2023

Transport chłodniczy – czym się charakteryzuje?

Transport chłodniczy, to specjalny rodzaj transportu, który, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że towary przewożone są w ściśle określonej temperaturze. Chociaż pozornie wydawać się może to dość proste, cały proces wymaga dokładnego zaplanowania, nieustannego monitorowania i realizacji ściśle z wymaganiami, także prawnymi. Czym zatem charakteryzuje się transport chłodniczy?

Specyfika transportu chłodniczego

Istnieją na rynku takie produkty, które wymagają specyficznych warunków przechowywania, a także transportu. Należeć do nich mogą np. produkty spożywcze, niektóre kosmetyki, ale także leki. Zapewnienie właściwych warunków transportu ma ogromne znaczenie dla ich przydatności. Jednym z kluczowych parametrów, jaki należy uwzględnić, rozpatrując to zagadnienie, jest odpowiednia temperatura przechowywania i transportu tych produktów. Naruszenie wymagań w tym obszarze może przyczynić się do konieczności zutylizowania produktu jeszcze zanim trafi on do odbiorcy.

Z wyżej wymienionych powodów, bardzo ważną rolę w logistyce odgrywa zatem transport chłodniczy. Specyfiką tego rodzaju transportu jest to, że przewożone produkty to najczęściej artykuły pierwszej potrzeby, jak chociażby żywność czy leki. Szczególną uwagę należy zwrócić zwłaszcza na produkty farmaceutyczne, gdyż te nierzadko są również bardzo drogie. Zapewnienie odpowiednich warunków transportu jest zatem kluczowe tak dla przydatności produktu, jak i z biznesowego punktu widzenia.

Transport chłodniczy wymagania

Należy zwrócić uwagę, że nie każda firma logistyczna może zajmować się transportem chłodniczym. By móc świadczyć taką usługę, konieczne jest posiadanie odpowiedniej floty pojazdów, a także infrastruktury, jak np. magazyny do przechowywania produktów w określonych zakresach temperatur czy też dostosowane do całej procedury komory przeładunkowe. Ponadto, ważne jest, by personel był odpowiednio doświadczony i przeszkolony w zakresie wszelkich stosowanych procedur.

Z perspektywy samego procesu, kluczowe dla transportu chłodniczego jest zachowanie odpowiednio niskiej temperatury, w jakiej przechowywane i przewożone są ładunki. Czasami, jednym z istotnych czynników może być również czas trwania samego transportu. W związku z tym, jednym z istotnych wymagań, jest odpowiednie zaplanowanie całego procesu, do momentu wyjazdu towaru z magazynu do momentu dostawy do odbiorcy. Zadbanie o właściwe warunki i realizację transportu chłodniczego jest istotne z punktu widzenia całego procesu logistycznego.

Transport chłodniczy a infrastruktura

Wśród kluczowych elementów umożliwiających realizację transportu chłodniczego jest konieczność korzystania z odpowiedniej infrastruktury. Obejmuje ona zarówno infrastrukturę w postaci pomieszczeń, np. magazynów z oddzielnymi strefami i określoną temperaturą, komór przeładunkowych, a także pojazdów.

Stosowną infrastrukturą, która pozwala zapewnić kompleksową usługę transportu chłodniczego dysponujemy w Pharmalink. Dzięki nieustannemu rozwojowi, nasze zaplecze techniczne jest w pełni przystosowane do wymogów logistycznych charakterystycznych dla branży farmaceutycznej. Posiadamy m.in. flotę dwukomorowych aut z zabudową izotermiczną, urządzeniami grzewczo-chłodniczymi oraz nowoczesnym systemem monitoringu do kontroli temperatury i innych kluczowych parametrów podczas transportu farmaceutyków.

Ponieważ nasze usługi mają kompleksowy charakter, dysponujemy również odpowiednimi powierzchniami magazynowymi do przechowywania produktów w ściśle określonych temperaturach. Mowa zarówno o temperaturach kontrolowanych w zakresie 15 – 25°C (ciepły łańcuch), 2 – 8°C (aktywny zimny łańcuch), jak i poniżej -20°C. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zadbać o całościową logistykę naszych klientów, spełniając wszelkie wymagania w zakresie przechowywania i transportu produktów farmaceutycznych.

Transport chłodniczy wymagania w zakresie monitorowania

Mówiąc o wymaganiach dotyczących transportu chłodniczego, nie można zapominać o określonych wymogach w zakresie monitorowania całego procesu. Zapewnienie najwyższej jakości usługi transportowej, a także udowodnienie, że wszystko przebiegało z zachowaniem odpowiednich standardów, w tym wymagań w zakresie temperatury, wiąże się w koniecznością przygotowania stosownej dokumentacji. Tę natomiast można stworzyć jedynie w oparciu o realne dane, które można pozyskać dzięki nieustannemu monitorowaniu temperatury przewożonych produktów. Dlatego na każdym etapie procesu logistycznego, stosujemy nowoczesne narzędzia nieustannie monitorujące temperaturę, a także wykrywające jej zmiany, by w sytuacji awaryjnej, informacja o konieczności podjęcia ewentualnej interwencji pojawiła się odpowiednio wcześnie.

Transport chłodniczy – podsumowanie

Jak widać, transport chłodniczy jest procesem złożonym, który wymaga odpowiedniego planowania, realizacji oraz monitorowania. Z tego powodu bardzo ważne jest, by był realizowany przez firmę, która jest do takiego zadania odpowiednio przygotowana, posiada właściwą infrastrukturę, personel i zasoby. Jako Pharmalink jesteśmy w stanie zapewnić usługę transportu leków z zachowaniem najwyższych standardów jakości i zgodności z Prawem Farmaceutycznym.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl