Main content

transport leków za granicę
Głos eksperta
5 października 2023

Zorganizowany transport leków za granicę

Produkty lecznicze to specyficzny rodzaj towaru, który wymaga odpowiednich warunków przechowywania i transportu. Wymaga również znajomości przepisów prawa, co ma szczególnie istotne znaczenie, kiedy przedsiębiorstwo planuje zorganizowany transport leków za granicę. Na czym polega, na co zwrócić uwagę i co zrobić, by przewóz leków za granicę był nie tylko bezpieczny, ale również zgodny z wszelkimi regulacjami?

Rosnąca konkurencyjność polskiego przemysłu farmaceutycznego, a także szerzej ujmując, rola całego rynku leków w Polsce, sprawia, że firmy działające w Polsce coraz częściej posiadają kontrahentów również za granicą. Aby jednak móc bezpiecznie prowadzić taką działalność, konieczne jest zadbanie o szereg elementów. Jednym z nich jest transport.

Transport leków: specyficzne wymagania

Ze względu na fakt, że produkty lecznicze muszą być zawsze przechowywane w określonych warunkach, wymagają również szczególnych rozwiązań z zakresu transportu i magazynowania. Zanim trafią do odbiorców, produkty odbierane od producenta, muszą przebyć nierzadko bardzo długą i wieloetapową drogę. Jednak bez względu na to, jak jest ona skomplikowana, nieustannie podlegają specyficznym wymaganiom, które na dodatek mogą być weryfikowane i kontrolowane na każdym etapie przez odpowiednie służby czy same firmy farmaceutyczne. Dlatego jednym z elementów zapewniania bezpieczeństwa w obszarze transportu leków jest także monitorowanie i dokumentowanie warunków ich przechowywania.

Leki bardzo często są transportowane w ramach zimnego łańcucha dostaw, gdzie niezwykle ważnym czynnikiem jest zakres temperatur, w jakich powinny nieustannie być przechowywane. Wiele produktów leczniczych czy np. szczepionek, ma określone wymaganie do przechowywania w temperaturze od 2 do 8 stopni. Od operatora logistycznego wymaga to zastosowania właściwych rozwiązań na każdym etapie, kiedy zostały mu powierzone takie produkty – od momentu ich podjęcia, przez transport i magazynowanie aż po dostarczenie odbiorcy. Oznacza to konieczność korzystania z odpowiednich pojazdów, wyposażonych w chłodnie, które na dodatek posiadają stosowny system monitorowania temperatury, dokonywanie przeładunków w określonych miejscach i warunkach, czy też magazynowanie leków w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.

Transport leków za granicę

Wszystkie powyższe wymagania mają również zastosowanie w przypadku międzynarodowego transportu leków. Przewóz leków za granicę wiąże się jednak dodatkowo z koniecznością zadbania o wszelkie aspekty prawne z tym związane. W tym przypadku mogą one wynikać nie tylko z uwarunkowań kraju działalności eksportera, czyli w przypadku Polski z:

  • ustawy Prawo Farmaceutyczne;
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,

ale również z przepisów prawa obowiązujących w kraju docelowym. Próba przeprowadzenia całego procesu korzystając wyłącznie z zasobów firmy, oznaczałaby konieczność utworzenia własnego działu odpowiedzialnego nie tylko za transport, ale również bieżące śledzenie zmian legislacyjnych w krajach docelowych, jak też w kraju wywozu. Dla przykładu w Polsce regularnie publikowana jest tzw. lista antywywozowa, czyli wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski. Przewóz leków za granicę, czy też innych preparatów umieszczonych na wykazie, jest możliwy wyłącznie za zgodą Generalnego Inspektora Farmaceutycznego. Zmiany w tym obszarze oraz szerzej – w prawodawstwie związanym z przewożeniem leków – na bieżąco śledzą wyspecjalizowani właśnie w transporcie leków i wyrobów medycznych operatorzy logistyczni. W tym kontekście najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonego, sprawdzonego partnera, który może zagwarantować odpowiednią jakość na każdym etapie procesu logistycznego.

W Pharmalink specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych usług logistycznych naszym partnerom z branży farmaceutycznej. Posiadamy rozbudowane specjalistyczne zaplecze transportowe, nowoczesną flotę pojazdów z zabudową izotermiczną i urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, wyposażonych w nowoczesne systemy monitorowania, które gwarantują odpowiednią kontrolę temperatury podczas przewozu leków, a do tego dysponujemy przeszkoloną i doświadczoną kadrą. W ramach naszych usług oferujemy nie tylko dystrybucję krajową, ale również rozwiązania z zakresu transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej.

Outsourcing procesów logistycznych sposobem na rozwój biznesu

Produkty lecznicze podlegają określonym prawnie, ścisłym regulacjom i standardom, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zachowania ich jakości. Wiele z nich wymaga w związku z tym transportu w warunkach ściśle kontrolowanych, a takie usługi, realizowane zgodnie ze standardami, mogą zapewnić jedynie wyspecjalizowani w farmakologistyce operatorzy, jak Pharmalink. Outsourcing procesów logistycznych w tym kontekście może stanowić swoisty impuls do rozwoju działalności firmy, usuwając wszelkie bariery związane właśnie z logistyką. W Pharmalink stawiamy na nasz rozwój i najwyższą jakość m.in. po to, by nasi partnerzy mogli skupić się na rozwoju swoich biznesów, nie martwiąc się o obszar logistyki.

Chcesz szerzej porozmawiać z nami na ten temat?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

KONTAKT >>

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl