Main content

Głos eksperta
9 lutego 2024

Różnice między operatorami logistycznymi świadczącymi usługi dla farmacji a standardowymi przewoźnikami

Operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji różnią się od przewoźników (kurierów) świadczących standardowe usługi transportowe głównie ze względu na obowiązujące ich rygorystyczne regulacje oraz przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące transportu, a także dystrybucji produktów leczniczych.

Transport leków i wyrobów medycznych musi być odpowiednio zaplanowany i zorganizowany oraz zkoordynowany, ponieważ przekłada się to na bezpieczeństwo, skuteczność oraz dostępność produktów leczniczych w placówkach ochrony zdrowia publicznego, czyli w aptekach, szpitalach, klinikach oraz j, gabinetach Aby mieć pewność, że wszelkie produkty lecznicze transportowane są z należytą starannością, warto usługi logistyczne oddelegować operatorowi, który specjalizuje się w farmalogistyce. Pojazdy standardowych przewoźników nie są w pełni przygotowane do przewozu tak wymagających produktów, jakimi są leki. Przy dystrybucji tego typu asortymentu należy brać m.in. pod uwagę wymagania temperaturowe transportowanych przesyłek, tj. 2-8°C i 15-25°C, a nawet w suchym lodzie. Dzięki zachowaniu i ciągłemu monitorowaniu panującej temperatury w przestrzeni ładunkowej pojazdu mamy pewność, że właściwoście fizykochemiczne produktów nie są zahwiane, spełniają wymogi jakościowe.

Produkty o szczególnym znaczeniu

Każdego dnia na świecie kurierzy dostarczają miliony paczek. Większość z nich nie wymaga specjalnego traktowania, jednak istnieje grupa produktów, z którymi należy obchodzić się w odpowiedni sposób. Mowa o lekach i wyrobach medycznych, czyli przesyłkach o szczególnym znaczeniu dla zdrowia, a nawet ludzkiego życia. W związku z tym transport tak istotnych dla społeczeństwa produktów podlega ścisłym regulacjom i wymogom prawnym. Obowiązkowe jest także zapewnienie produktom leczniczym odpowiednich warunków w transporcie, zatem nie obędzie się bez specjalistycznej floty oraz spełnienia wymogów sanitarnych. Dodatkowo kierowcy oraz pracownicy, którzy mają kontakt z takimi przesyłkami, muszą przejść szkolenia przygotowawcze do pracy z nimi.

Standardy w świecie farmalogistyki

Przemysł farmaceutyczny podlega rygorystycznym regulacjom i przepisom prawnym. Operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji muszą spełniać opowiednie standardy, co może wiązać się z koniecznością uzyskania certyfikatów, licencji i zezwoleń, które nie są wymagane dla przewoźników realizujących standardowe usługi transportowe. Dodatkowo muszą oni działać w zgodzie z DPD (Dobrą Praktyką Dystrybucyjną) i Prawem farmaceutycznym. Przemysł farmaceutyczny podlega inspekcjom organów kontrolnych, co wymaga ciągłej troski o przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych i standardów branżowych, prowadzenia szczegółowej dokumentacji, takiej jak śledzenie ładunków i przesyłek, walidacja procesów oraz raportowanie zgodności z obowiązującymi standardami. Przewoźnicy muszą być w stanie dostarczać kompleksowe raporty i dokumentację, aby spełnić te wymagania.
Ponadto, produkty lecznicze wymagają transportu w warunkach kontrolowanych, tzn. w odpowiednich temperaturach, dzięki którym są w stanie utrzymać swoje właściwości zgodnie z charakterystyką danego produktu, utrzymując swoją stabilność i jakość. Dlatego ich przewóz przez wykwalifikowanych operatorów logistycznych, świadczących usługi dla farmacji, a także posiadających odpowiednio wyposażoną flotę oraz kompetencje, to już standard na polskim rynku.

Oprócz leków, także wyroby medyczne do których zakwalifikowane są, zarówno proste opatrunki, jak i zaawansowane urządzenia medyczne, także powinny być transportowane w warunkach kontrolowanych. Ich przewóz wymaga bowiem ścisłego przestrzegania zasad higieny oraz norm bezpieczeństwa, które regulowane są przez MDR – „ustawę o wyrobach medycznych” z 9 maja 2022 r. Jest to kompleksowa regulacja prawna, która w znacznym stopniu podwyższa wymagania wobec producentów wyrobów medycznych w zakresie oceny klinicznej, wprowadzania ich do obrotu, nadzoru nad bezpieczeństwem po wprowadzeniu ich do obrotu, czy też standardu dokumentacji technicznej. Nakłada to obowiązek nabywania przez placówki medyczne wyłącznie produktów spełniające normy jakościowe, które podlegają odpowiedniej preselekcji, a zarazem są zgodne z regulacjami oraz posiadają pełną dokumentację m.in. certyfikaty jakości i świadectwa zgodności. W myśl tej ustawy, wyroby medyczne powinny być traktowane z należytą starannością. Ze względu na fakt, że produkty tego typu często są wrażliwe na warunki otoczenia, konieczne podczas ich przewozu jest zachowanie w autach odpowiednich temperatur.

Operatorzy logistyczni specjalizujący się w farmalogistyce, tak jak Pharmalink, są doskonale przygotowani do transportu leków i wyrobów medycznych. Dysponują flotą zmapowanych i kwalifikowanych, dwukomorowych aut z zabudową izotermiczną i urządzeniami grzewczo-chłodzącymi. Dodatkowo współczesne technologie umożliwiają im monitorowanie i śledzenie transportu w czasie rzeczywistym. To wszystko pozwala na bieżąco kontrolować warunki transportu, takie jak temperatura, a także reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Przewóz leków i wyrobów medycznych wymaga także ścisłego przestrzegania zasad higieny oraz norm bezpieczeństwa. Dlatego produkty lecznicze powinny być odpowiednio zapakowane, aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia podczas transportu. Często wykorzystuje się do tego specjalne opakowania ochronne, które zapewniają stabilność i izolację termiczną. Dodatkowo materiały biologiczne, substancje toksyczne czy radioaktywne, mogą podlegać dodatkowym wymaganiom i ograniczeniom, czego przewoźnik musi mieć pełną świadomość, by móc zapewnić im odpowiednie warunki podczas transportu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że operatorzy logistyczni, świadczący usługi dla farmacji w swoich autach, przewożą wyłącznie leki i wyroby medyczne, dlatego oddelegowując im usługi logistyczne, można mieć pewność, że przesyłki są transportowane z należytą starannością. Transportowanie produktów leczniczych wyłącznie w dedykowanym do tego celu pojeździe, bez możliwości kontaktu z innym asortymentem, minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia produktów, co przekłada się na zachowanie ich jakości.

Produkty lecznicze ze względu na swoją wartość mogą stać się celem kradzieży lub nielegalnego obrotu. Kierowcy czy pracownicy operatora logistycznego muszą być w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa transportowanych przesyłek, uwzględniając monitorowanie ładunków, zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i ochronę danych pacjentów.

Profesjonalny i przeszkolony przewoźnik

Istotne jest także to, że kierowcy operatora logistycznego specjalizującego się w farmalogistyce doskonale znają rozkład placówek medycznych, ponieważ bywają tam regularnie. W związku z tym dokładnie wiedzą, gdzie i komu powinni dostarczyć zamówienie, co jest kluczowe przy produktach o tak znaczącej wartości oraz dostarczaniu ich w jak najkrótszym czasie. Dodatkowo są oni w stanie przekazać odbiorcy końcowemu (osobie odbierającej zamówienie w placówce medycznej) dokument z danymi dotyczącymi warunków transportu, co daje pewność, że produkty lecznicze były przewożone zgodnie z ich wymogami, a dzięki temu pozostają pełnowartościowe i zdatne do użytku.

Personel operatora logistycznego świadczącego usługi dla farmacji musi być przeszkolony w zakresie przepisów i procedur farmaceutycznych, co jest specyficzne dla tej branży. Wszystkie te różnice sprawiają, że farmalogistyka jest bardziej skomplikowana i wymagająca niż standardowa logistyka. Przewoźnicy, dostarczający leki i wyroby medyczne, muszą spełniać standardy, aby zapewnić bezpieczny i skuteczny transport medykamentów do placówek medycznych z utrzymaniem ich jakości.

Warto zwrócić uwagę także na to, że leki i wyroby medyczne to produkty o szczególnym znaczeniu dla zdrowia, a nawet ludzkiego życia, dlatego ich transport nie może zostać zakłócony. W związku z tym wykwalifikowani operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji zawsze posiadają plan działania przydatny w sytuacji awarii lub opóźnień w dostawach. Dzięki cyklicznym szkoleniom kierowcy doskonale wiedzą, jak szybko zareagować i zminimalizować ewentualne skutki takich nieplanowanych zdarzeń i dowieźć produkty lecznicze do placówki medycznej tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Kierowcy posiadają zarówno kompetencje dotyczące prawidłowego obrotu produktu leczniczymi, oraz świadomość jak istotne jest terminowe dostarczanie przesyłek do placówek medycznych. Co więcej jakość świadczonych przez przewoźników usług jest ciągle monitorowana poprzez przeprowadzanie kwalifikacji dostawcy usługi transportowej oraz planowych kontroli.

Mogłoby się wydawać, że praca kierowców dostarczających produkty lecznicze nie różni się niczym od zakresu obowiązków standardowych przewoźników. Jednak w praktyce, tych różnic jest naprawdę wiele, a każda z nich ma ogromne znaczenie – w końcu mowa o zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl