Main content

Temperatura a bezpieczny przewóz leków
Głos eksperta
25 czerwca 2023

Temperatura a bezpieczny przewóz leków – dlaczego jest tak ważna?

Transport produktów leczniczych to złożone zagadnienie, które jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa leków. Jednym z kluczowych czynników, o jaki musi zadbać przewoźnik, jest odpowiednia temperatura przechowywania. Jaki wpływ na produkty może mieć niewłaściwa temperatura otoczenia i na czym polega transport leków w temperaturze kontrolowanej?

Przewóz leków – przepisy i wymagania

Transport produktów farmaceutycznych to istotne wyzwanie logistyczne, które wiąże się w koniecznością przestrzegania przez przewoźnika określonych norm. Przepisy w tym zakresie są regulowane przez ustawę Prawo farmaceutyczne, a także określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Oprócz określonych prawem przepisów, wymogi dotyczące przechowywania poszczególnych produktów leczniczych są określane przez producenta leku. Na każdym etapie łańcucha dostaw konieczne jest bezwzględne ich przestrzeganie. Właśnie dlatego dystrybucja leków wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, odpowiedniego sprzętu, wykwalifikowanego personelu i ścisłej kontroli procedur. Jedną z najistotniejszych kwestii, jeśli chodzi o bezpieczne przewożenie leków, jest odpowiednia temperatura.

Transport leków w temperaturze kontrolowanej

Myśląc o temperaturze przechowywania i transportu leków, często pierwszym skojarzeniem jest zachowanie niskiej temperatury. Określa się ją mianem zimnego łańcucha dostaw. Jednak w praktyce, jest to tylko jeden z elementów całego procesu. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, transport leków w temperaturze kontrolowanej odnosi się do szerszego zakresu niż tylko niska temperatura. W praktyce mówimy o najczęściej 3 przedziałach:

  • temperatura poniżej -20°C – przechowywanie w suchym lodzie;
  • temperatura w zakresie od 2°C do 8 °C – tzw. zimny łańcuch dostaw;
  • temperatura w zakresie od 15°C do 25°C – tzw. ciepły łańcuch dostaw.

Dla każdego z powyższych przedziałów firma logistyczna specjalizująca się w przewozie produktów leczniczych musi posiadać stosowne rozwiązania, umożliwiające utrzymanie określonych warunków cieplnych na każdym etapie procesu logistycznego. Oznacza to konieczność posiadania odpowiedniej floty pojazdów, systemów umożliwiających utrzymanie temperatury w żądanym przedziale wartości, a także zaawansowanych systemów monitorowania temperatury, które umożliwiają udokumentowanie zachowania odpowiednich warunków przechowywania, a także wykrycie ewentualnych zmian temperatury, pozwalających podjąć stosowne działania np. w przypadku wystąpienia zagrożenia przekroczenia oczekiwanych wartości.

Temperatura przewozu leków – dlaczego jest tak ważna?

O tym, że produkty lecznicze to artykuły pierwszej potrzeby, nikogo nie trzeba przekonywać. Mają na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Są jednak także produktami wrażliwymi na warunki przechowywania czy transportu. Dlatego wymagają zachowania szczególnej czujności w procesie logistycznym. Niewłaściwa temperatura otoczenia, nawet jeżeli będzie to sytuacja przejściowa, może zmienić bowiem właściwości fizyko-chemiczne substancji, a tym samym wpłynąć na skuteczność leku i bezpieczeństwo jego podania. Lek niewłaściwie przechowywany czy transportowany nie powinien być stosowany, co oznacza podwójne straty – dla pacjenta, który nie otrzymuje leku, a także dla producenta/firmy farmaceutycznej, gdyż dany produkt trzeba poddać utylizacji.

Transport produktów leczniczych – liczy się wiedza i doświadczenie

Ze względu na specyfikę wymagań w zakresie bezpiecznego przewożenia leków, usługę tę warto zlecać wyspecjalizowanemu partnerowi, który dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i zapleczem technicznym do prawidłowej realizacji procesu logistycznego. Firmą wyspecjalizowaną w usługach tego rodzaju jest Pharmalink. Już od kilkunastu lat funkcjonujemy na rynku, będąc rzetelnym i odpowiedzialnym partnerem producentów leków i firm farmaceutycznych.

W Pharmalink dysponujemy flotą dwukomorowych aut z zabudową izotermiczną, urządzeniami grzewczo-chłodniczymi oraz nowoczesnym systemem monitoringu do kontroli temperatury i innych kluczowych parametrów podczas transportu. Są to elementy konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa przewozu leków. Zarówno pod kątem technicznym, formalnym, jak i pod względem kwalifikacji naszego personelu, jesteśmy w pełni przygotowani, by zapewnić transport leków w temperaturze kontrolowanej z zachowaniem najwyższych norm jakości i bezpieczeństwa.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl