Main content

transport leków w lato
Głos eksperta
23 sierpnia 2023

Transport leków w lato i upały – jak radzi sobie z tym logistyka farmaceutyczna?

Leki, jako produkty, które mają ściśle określone warunki przechowywania, stanowią jedno z największych wyzwań dla logistyki farmaceutycznej. Szczególnym wyzwaniem jest transport leków w upał. Wysokie temperatury to czynnik ryzyka, który musi zostać uwzględniony przez firmy oferujące specjalistyczny transport leków. Jak radzą one sobie w lato i upały?

Przewożenie leków i ich przechowywanie to na tyle złożone zagadnienie, że procedury związane z tym procesem zostały określone w przepisach prawa. Wszystko dlatego, że mamy do czynienia ze szczególnymi produktami o istotnym znaczeniu dla całego społeczeństwa. Produkty lecznicze, aby mogły zachować swoje właściwości i faktycznie służyć ludziom, którzy ich potrzebują, wymagają odpowiedniego traktowania i podejścia od momentu produkcji aż do momentu podania leku pacjentowi. Jednak zanim to nastąpi, dany lek musi przejść całą skomplikowaną drogę – od miejsca produkcji do miejsca podania leku. Nierzadko między jednym a drugim punktem odstęp czasowy jest długi. I tu właśnie jest miejsce dla logistyki farmaceutycznej, która jest istotnym ogniwem nie tylko funkcjonalnym, ale także w kontekście dbania o bezpieczeństwo produktu leczniczego.

Zimny łańcuch dostaw leków

Leki to produkty, które mają określone, specyficzne warunki przechowywania i transportu. Jednym z czynników, jaki należy uwzględnić, jest temperatura otoczenia, w jakim jest dany lek przewożony lub przechowywany. Produkty lecznicze można przyporządkować do różnych grup w zależności od temperatury, w jakich powinny się cały czas znajdować. Jednym z tych przedziałów jest temperatura od 2°C do 8°C. W tym przypadku mowa i zimnym łańcuchu dostaw leków.

Wysoka temperatura otoczenia to jedno z najważniejszych wyzwań dla zachowania określonych warunków przechowywania leku. Przewożenie leków w lato, kiedy najczęściej na zewnątrz panują wysokie temperatury, wymaga odpowiedniego przygotowania całego procesu i zastosowania zaawansowanego sprzętu. Co więcej, firma prowadząca magazyn farmaceutyczny i odpowiedzialna za transport w temperaturze kontrolowanej, musi nieustannie monitorować i dokumentować warunki, w jakich produkty były przechowywane i przewożone, w tym także odczyty temperatury. Ostatecznie, na tym etapie całego procesu, to właśnie operator logistyczny jest odpowiedzialny bezpośrednio za produkt, a pośrednio także za zdrowie, a może nawet życie pacjentów. To dlatego misją firmy Pharmalink jest „Dowozimy Zdrowie”. Jak to robimy w lato i upał?

Transport leków w lato i w upały

W celu zapewnienia kompleksowej usługi i zachowania najwyższych standardów jakości, Pharmalink posiada specjalistyczne zaplecze magazynowe oraz transportowe. Kluczową rolę na etapie dostarczania leku z magazynu farmaceutycznego do odbiorcy (np. apteka, apteka szpitalna, ośrodek zdrowia, a nawet indywidualny pacjent) pełni flota samochodów przystosowanych do przewozu leków w kontrolowanej temperaturze. 

Pojazdy wykorzystywane w tym procesie posiadają specjalną zabudowę izotermiczną, a do tego mają urządzenia grzewczo-chłodzące, które umożliwiają stworzenie w przestrzeni transportowej odpowiednich warunków temperatury. Co więcej, wyposażone są również w zaawansowany system monitoringu, który nieustannie monitoruje m.in. temperaturę otoczenia i szereg innych czynników. Przydatne często są także przenośne lodówki, które służą jako wsparcie bezpieczeństwa w dostawie szczepionek lub innych produktów, dla których wymagane jest zachowanie tak niskiej temperatury, jak nawet -20°C.

Jednak w sytuacji, kiedy na zewnątrz panują wysokie temperatury, transport jest dodatkowo utrudniony, gdyż nawet sam proces przeładunku może stanowić moment, w którym lek znajdzie się w niewłaściwej temperaturze. Właściwie w lato i w trakcie upałów, to właśnie ten etap jest najbardziej newralgiczny. Aby temu zapobiec, pracownicy firmy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i przejść liczne szkolenia wewnętrzne. Dzięki temu dysponują odpowiednią wiedzą, jak długo dany produkt może przebywać poza właściwymi dla siebie warunkami i mogą zadbać o to, by nie przekroczyć wyznaczonego zakresu czasu. Ponadto w trakcie transportu firma logistyczna musi monitorować temperatury wewnątrz luku ładunkowego, a uzyskane dane przesyłać do Działu Kontroli Temperatur. W przypadku zbliżenia się temperatury do ustalonych progów alarmowych, tj. 3°C lub 7°C, system powinien generować powiadomienie dla kierowcy. To umożliwia mu natychmiastową reakcję i dostosowanie ustawień urządzenia chłodzącego, aby zapewnić właściwe warunki przechowywania leków. Ta stała kontrola temperatury w trakcie transportu jest niezbędna, aby zagwarantować zachowanie stabilnych warunków przechowywania farmaceutyków i minimalizować ryzyko degradacji lub uszkodzenia produktów.

Transport leków w lato – podsumowanie

Aby zapewnić prawidłową realizację usługi transportu leków w lato i upały, ale nie tylko, konieczne jest zadbanie o istotne elementy:

  • odpowiednie zaplecze techniczne;
  • wykwalifikowany personel;
  • ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa;
  • monitorowanie całego procesu logistycznego.

Pharmalink to firma, która spełnia wszystkie powyższe kryteria i od kilkunastu lat oferuje kompleksowe rozwiązania dla branży farmaceutycznej z zakresu logistyki. Również transport leków w lato i w upały znajduje się na liście świadczonych przez Pharmalink usług.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl