Main content

farmaceutyczny łańcuch dostaw
Głos eksperta
5 października 2023

Czym jest farmaceutyczny łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw w farmacji to niezwykle obszerne i skomplikowane zagadnienie. Sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami, etapami i procesami jest bardzo gęsta. Zwłaszcza we współczesnym świecie i w tak newralgicznej branży, zarządzanie łańcuchem dostaw to wyjątkowe wyzwanie, wymagające odpowiedniej kultury organizacyjnej, starannego planowania i dbania o zgodność ze wszelkimi regulacjami prawnymi. Czym się charakteryzuje i czym jest farmaceutyczny łańcuch dostaw?

Czym jest łańcuch dostaw?

W logistyce łańcuch dostaw bywa definiowany zarówno z perspektywy procesu, rozumianego jako wytwarzanie, przetwarzanie i przemieszczanie dóbr, jak też z perspektywy struktury, czyli poszczególnych składowych wchodzących w skład łańcucha. W tym pierwszym rozumieniu, łańcuch dostaw obejmuje takie elementy, jak:

  • planowanie;
  • produkcja;
  • zaopatrzenie;
  • transport;
  • zarządzanie zasobami;
  • dystrybucja.

Analizując łańcuch dostaw z perspektywy strukturalnej, jest on rozumiany jako sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami wchodzącymi w skład łańcucha, takimi jak np. dostawcy, producenci, firmy transportowe, operatorzy logistyczni (w tym 3PL), dystrybutorzy. Bez względu na perspektywę, łańcuch dostaw to, szeroko rzecz ujmując, wszystkie powiązania i procesy, które umożliwiają przepływ określonego dobra od dostawców do odbiorców.

Łańcuch dostaw przykład farmacji – aspekty praktyczne

Farmaceutyczny łańcuch dostaw charakteryzuje się dużą złożonością, co sprawia, że zarządzanie łańcuchem dostaw jest również w tym przypadku złożonym procesem. Wynika to z dużej liczby zaangażowanych w niego podmiotów i etapów od momentu pozyskiwania odpowiednich surowców, wytworzenia poszczególnych składników leków, przez ich przetworzenie, transport aż po dostawę do odbiorcy.

Nie wolno zapominać, że w przypadku branży farmaceutycznej istotną rolę odgrywają również globalne powiązania. Bardzo duża część substancji czynnych (tzw. API) wytwarzana jest w krajach Azji, co dodatkowo komplikuje cały proces. Oznacza bowiem konieczność planowania transportu nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej z uwzględnieniem np. drogi morskiej czy kolejowej. Co więcej, tak skomplikowana sieć powiązań oznacza również potencjalnie duże pole do występowania ewentualnych ryzyk, jak choćby zerwanie łańcucha dostaw czy zagrożeń wynikających z wprowadzenia sfałszowanych produktów czy substancji czynnych. Ponieważ w tym przypadku w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego łańcucha dostaw ma ogromne znaczenie zarówno w skali indywidualnej (pacjentów), przedsiębiorstwa jak i całego społeczeństwa (bezpieczeństwo lekowe.

Łańcuch dostaw przykład farmacji – aspekty prawne

Wszystkim opisanym powyżej aspektom farmaceutycznego łańcucha dostaw towarzyszą jeszcze dodatkowe specyficzne wymagania dla produktów leczniczych, np. w zakresie temperatury przechowywania i transportu leków. Wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego, wymagań co do zachowania odpowiedniej jakości substancji czynnej czy substancji pomocniczych wchodzących w skład leków, a także są obwarowane przepisami prawa. W tym zakresie uwzględnić należy zarówno prawo Unii Europejskiej jak i przepisy krajowe, które implementują regulacje unijne.

Jednym z przykładowych istotnych elementów wymagających zwrócenia szczególnej uwagi na etapie planowania i zarządzania farmaceutycznym łańcuchem dostaw są warunki przechowywania produktów leczniczych w określonych zakresach temperatur. Mogą to być np. przedziały od 15 do 25 stopni czy od 2 do 8 stopni Celsjusza. W tym kontekście można spotkać się z określeniem „zimnego łańcucha dostaw”, określanego przez wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W tym kontekście szczególnie ważne znaczenie ma również odpowiednia dokumentacja oraz procesy monitorowania warunków przechowywania i transportu leków. Ścisła kontrola jest konieczna na każdym etapie całego łańcucha, a historia łańcucha i szczegółowa dokumentacja powinna być przedstawiana nie tylko odbiorcy, ale również na żądanie odpowiednich władz i organów nadzoru podczas inspekcji (np. Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Wybór zaufanego i sprawdzonego partnera kluczem do sukcesu

Transport i magazynowanie stanowią jedne z niezwykle istotnych ogniw farmaceutycznego łańcucha dostaw. Wymagają spełnienia określonych warunków, stosowania się do odpowiednich procedur, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz zachowania jakości produktów leczniczych. Właśnie tym zajmujemy się w Pharmalink, tworząc najlepsze warunki do tego, by zgodnie z naszą dewizą „dostarczać zdrowie”.

Z perspektywy zarządzania farmaceutycznym łańcuchem dostaw, outsourcing procesów logistycznych do godnego zaufania, sprawdzonego i solidnego partnera jest optymalnym rozwiązaniem. Pozwala zapewnić bezpieczeństwo na tym etapie łańcucha dostaw, a przede wszystkim umożliwia skoncentrowanie zasobów na podstawowych elementach działalności firmy, jak np. rozwój oferty produktowej, praca nad siecią dystrybucji czy też marketingiem i sprzedażą. Dzięki nieustannemu rozwojowi, możemy wspierać naszych partnerów biznesowych, oferując im kompleksowe usługi w zakresie transportu i przechowywania produktów leczniczych, dając poczucie bezpieczeństwa na tych etapach łańcucha dostaw.

Chcesz szerzej porozmawiać z nami na ten temat?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

KONTAKT >>

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl