Main content

Uruchomienie hurtowni leków
Głos eksperta
15 listopada 2023

Uruchomienie hurtowni farmaceutycznej

Jednym z etapów prowadzenia działalności polegającej na obrocie produktami leczniczymi jest uruchomienie hurtowni farmaceutycznej. Magazyn służący przechowywaniu leków musi spełniać szereg wymogów formalno-prawnych. Dlatego warto tę usługę zlecić wyspecjalizowanej firmie, takiej jak Pharmalink. Przekonaj się, co możemy zrobić, by uruchomienie hurtowni farmaceutycznej przebiegło sprawnie i zgodnie z postanowieniami stosownych aktów prawnych.

Wymagania formalno-prawne w zakresie obrotu produktami leczniczymi

Podstawowe wymagania dotyczące obrotu produktami leczniczymi zostały uregulowane w ramach Dobrej Praktyki Dystrybucyjne (DPD)j. Celem tej regulacji (w randze rozporządzenia Ministra Zdrowia), jest określenie szczegółowych zasad obowiązujących firmy funkcjonujące w branży farmaceutycznej m.in. w zakresie przechowywania, transportu, magazynowania czy też przyjmowania i wydawania produktów leczniczych. Poszczególne zapisy dotyczą m.in. takich obszarów jak zarządzanie jakością, prowadzenie dokumentacji, czynności kontrolne i inne.

W ramach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej znaleźć możemy również szczegółowe przepisy, określające wymogi funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej. Zostały tam zapisane m.in. wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, ale także minimalne standardy, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których przechowywane są produkty lecznicze oraz wymagania wobec stosowanego w nich sprzętu. Wszystkie te regulacje mają zapewnić, że przechowywanie leków będzie prowadzone zgodne z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych produktów, by zachować ich najwyższą jakość, co przekłada się bezpośrednio na ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna przewiduje również m.in. możliwość zlecenia zamawiania, dostawy, przyjmowania, przechowywania, wydawania lub wysyłki produktów leczniczych, czyli wszelkich usług związanych ze standardami DPD podmiotom zewnętrznym. Oznacza to, że można zlecić np. zaprojektowanie i uruchomienie hurtowni farmaceutycznej, a także jej późniejszą obsługę firmie trzeciej. Najbezpieczniejszym wyborem będzie powierzenie tego procesu firmie, która posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, dzięki czemu jest na bieżąco z regulacjami prawnymi. Warto jednak wiedzieć, że nie zwalnia to zleceniodawcy z odpowiedzialności za realizację wszelkich procedur zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dlatego warto postawić na godnego zaufania, doświadczonego i sprawdzonego partnera logistycznego.

Uruchomienie hurtowni farmaceutycznej z Pharmalink

Pharmalink jest w stanie zaoferować wsparcie dla swoich partnerów biznesowych na każdym etapie procesu logistycznego. Czy chodzi o transport produktów, czy transport międzynarodowy, czy właśnie uruchomienie hurtowni farmaceutycznej i jej obsługę. Posiadamy niezbędną wiedzę i zasoby w tym zakresie, a jednym z istotnych atutów jest lokalizacja magazynu centralnego Pharmalink w Łodzi, czyli swoistym centrum logistycznym Polski, co pozwala na komfortową obsługę tras lokalnych, regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Uruchomienie hurtowni farmaceutycznej we współpracy z Pharmalink może przynieść wymierne korzyści i oszczędności: zarówno czasu, jak i pieniędzy. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, spełniającymi wymogi branży farmaceutycznej. Posiadamy m.in. odpowiednio przystosowane do wszelkich wymagań pomieszczenia do przechowywania leków. Mamy do dyspozycji również wolne powierzchnie, które mogą zostać przeznaczone np. do przechowywania niektórych, specjalnych kategorii produktów czy też do przechowywania produktów w określonych warunkach temperatury, czy wilgotności. Jak tłumaczy Karolina Milewska, Z-ca dyrektora ds. projektów strategicznych Pharmalink, skorzystanie z kompleksowego wsparcia jest korzystne dla producentów:

Zbudowanie takiej hurtowni we własnym zakresie jest bardzo kosztowne. Trzeba mieć odpowiednią działkę, zbudować na niej budynek, trzeba wyposażyć hurtownie, na bieżąco utrzymywać, zapewnić wszelkie systemy, itd. Samodzielne uruchomienie hurtowni farmaceutycznej byłoby niezwykle kosztowne i prawdopodobnie nieuzasadnione ekonomicznie. Dlatego zlecenie takiego zadania partnerowi, który się w tym specjalizuje i ma już przestrzenie wstępnie dostosowane, wyposażone w odpowiednie systemy oraz możliwość wyposażenia w te rozwiązania kolejnych przestrzeni, jest dużo prostsze i dużo korzystniejsze.

Nasze wsparcie nie ogranicza się jednak tylko do samego procesu projektowania czy uruchomienia hurtowni farmaceutycznej. Może obejmować szereg innych usług. Jednym z nich jest wsparcie w znalezieniu i zatrudnieniu kierownika hurtowni czy też wynajem personelu magazynowego. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, gdyż przede wszystkim, zdejmuje z firmy farmaceutycznej konieczność poszukiwania odpowiednich pracowników po swojej stronie. Jest to istotne udogodnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pula specjalistów w tej dziedzinie jest ograniczona. Czas, który musiałby zostać poświęcony na rekrutację pracowników, może zostać spożytkowany na rozwój biznesu. To zresztą dotyczy całej idei outsourcingu usług logistycznych.

Wybierając współpracę z Pharmalink, otrzymujesz również pełne wsparcie w obsłudze eksploatacyjnej powierzchni, na których zlokalizowana jest hurtownia farmaceutyczna Twojej firmy. Co więcej, możemy również zaoferować możliwość wdrożenia dostosowanego do potrzeb producenta zwalidowanego systemu komputerowego. Nad prawidłowością wszystkich procesów oraz dbaniem o najwyższy standard jakości obsługi czuwa dedykowany opiekun klienta ze strony Pharmalink.

Wybierz sprawdzonego partnera

Funkcjonowanie w branży farmaceutycznej wiąże się z wieloma wyzwaniami i koniecznością spełniania najwyższych standardów. W przypadku leków chodzi bowiem o zdrowie i życie ludzi, dlatego na producencie spoczywa duża odpowiedzialność. W Pharmalink doskonale to rozumiemy i możemy zaoferować wsparcie poprzez zaoferowanie rozwiązań z zakresu farmalogistyki skrojonych na miarę potrzeb naszych klientów. Decydując się na współpracę z firmą logistyczną, warto postawić na tak sprawdzonego i elastycznego partnera.

Porozmawiajmy!

Infolinia
800 111 203
E-mail
logistyka@pharmalink.pl