Main content

Głos eksperta
16 kwietnia 2024

Prawo farmaceutyczne a transport leków

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym produktów leczniczych w Polsce, w tym zasad ich wytwarzania, dopuszczania do obrotu, obrotu, reklamy czy nadzoru jest ustawa Prawo farmaceutyczne. W treści tego aktu znajdują się również przepisy mające wpływ na proces transportu produktów leczniczych. Czego dotyczą i jakie inne akty prawne są kluczowe z punktu widzenia przewozu leków? Ustawa Prawo […]

Głos eksperta
26 marca 2024

Kto może przewozić leki?

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i ustawy Prawo Farmaceutyczne, przewóz leków jest obwarowany szeregiem wymagań. Kluczowe jest bowiem zapewnienie takich warunków transportu, by produkty lecznicze nie uległy uszkodzeniu i były transportowane w odpowiednich warunkach. Dlatego usługi te mogą być świadczone nie przez wszystkie podmioty. Zatem kto może przewozić leki? Dystrybucja leków Rynek obrotu produktami […]

Głos eksperta
24 marca 2024

Bezpieczeństwo transportu próbek leków

Transport medyczny to szerokie zagadnienie, obejmujące przewóz nie tylko gotowych leków, ale także transport próbek produktów medycznych czy substancji służących do wytwarzania leków. Bez względu na to, czy przewoźnik realizuje usługę transportu farmaceutyków, czy przewóz próbek leków, obowiązują go ścisłe procedury, według których taka usługa powinna być realizowana. Transport medyczny – ogólne informacje W przypadku […]

Głos eksperta
22 marca 2024

Transport szczepionek – procedura, najlepsze praktyki

Transport szczepionek to bardzo złożone zagadnienie. Szczepionki są bowiem produktami o bardzo ściśle określonych wymaganiach w zakresie przechowywania oraz przewozu. Wszystko dlatego, że są one szczególnie narażone np. na wysokie temperatury. Dowiedz się więcej na czym polega przewóz szczepionek i jakie są w tym obszarze procedury oraz najlepsze praktyki. Szczepionki – wyjątkowy produkt leczniczy Szczepionki […]

Głos eksperta
9 lutego 2024

Różnice między operatorami logistycznymi świadczącymi usługi dla farmacji a standardowymi przewoźnikami

Operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji różnią się od przewoźników (kurierów) świadczących standardowe usługi transportowe głównie ze względu na obowiązujące ich rygorystyczne regulacje oraz przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące transportu, a także dystrybucji produktów leczniczych. Transport leków i wyrobów medycznych musi być odpowiednio zaplanowany i zorganizowany oraz zkoordynowany, ponieważ przekłada się to na bezpieczeństwo, skuteczność oraz […]

Przechowywanie leków i produktów leczniczych na oddziale szpitalnym - wymagania
Głos eksperta
6 lutego 2024

Przechowywanie leków i produktów leczniczych na oddziale szpitalnym – wymagania

Jednym z obowiązków szpitali jest prowadzenie aptek szpitalnych czy działów farmacji szpitalnej, które stanowią zabezpieczenie w zakresie potrzeb na stosowane w szpitalach produkty farmaceutyczne. Podobnie, jak na każdym innym etapie procesu logistycznego, również szpitale, apteki szpitalne i oddziały szpitalne muszą spełniać odpowiednie wymagania w zakresie przechowywania leków. Na czym polegają te wymagania? Wiele ze stosowanych […]

Przetarg na dostawę leków - postępowanie, przygotowanie dokumentacji
Głos eksperta
2 lutego 2024

Przetarg na dostawę leków – postępowanie, przygotowanie dokumentacji

Podmioty lecznicze finansowane ze środków publicznych w przypadku konieczności zamówienia leków powinny przeprowadzać postępowania na dostawę leków. Postępowania przetargowe są regulowane m.in. przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak w praktyce wygląda przetarg na dostawę leków? Prawo zamówień publicznych to bardzo istotny i obszerny element gospodarki państwa. Podlegają mu różne podmioty i instytucje finansowane ze środków […]

łańcuch dostaw leków
Głos eksperta
9 stycznia 2024

Łańcuch dostaw farmaceutycznych a dyrektywa antyfałszywkowa

Dyrektywa antyfałszywkowa to jeden z podstawowych dokumentów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów leczniczych. Przepisy nią wprowadzone, w tym m.in. obowiązkowa weryfikacja autentyczności leków, obowiązują w całej Unii Europejskiej. Postanowieniom dyrektyry antyfałszywkowej podlegają nie tylko producenci czy apteki, ale również firmy zajmujące się przechowywaniem i transportem leków, czyli cała logistyka farmaceutyczna. Dystrybucja farmaceutyczna jest niezwykle […]

Projektowanie hurtowni farmaceutycznej
Głos eksperta
15 listopada 2023

Projektowanie hurtowni farmaceutycznej

Jednym z obszarów działalności Pharmalink jest oferowanie wsparcia w projektowaniu hurtowni farmaceutycznych. Hurtownia musi spełniać bowiem szereg specyficznych wymagań prawnych, infrastrukturalnych czy technicznych. Jako firma z bogatym doświadczeniem w tej branży, możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie tworzenia hurtowni farmaceutycznej. Specyfika obrotu hurtowego produktami leczniczymi Prowadzenie działalności w zakresie obrotu lekami wymaga […]

Uruchomienie hurtowni leków
Głos eksperta
15 listopada 2023

Uruchomienie hurtowni farmaceutycznej

Jednym z etapów prowadzenia działalności polegającej na obrocie produktami leczniczymi jest uruchomienie hurtowni farmaceutycznej. Magazyn służący przechowywaniu leków musi spełniać szereg wymogów formalno-prawnych. Dlatego warto tę usługę zlecić wyspecjalizowanej firmie, takiej jak Pharmalink. Przekonaj się, co możemy zrobić, by uruchomienie hurtowni farmaceutycznej przebiegło sprawnie i zgodnie z postanowieniami stosownych aktów prawnych. Wymagania formalno-prawne w zakresie […]

Transport chłodniczy
Głos eksperta
8 listopada 2023

Transport chłodniczy – czym się charakteryzuje?

Transport chłodniczy, to specjalny rodzaj transportu, który, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że towary przewożone są w ściśle określonej temperaturze. Chociaż pozornie wydawać się może to dość proste, cały proces wymaga dokładnego zaplanowania, nieustannego monitorowania i realizacji ściśle z wymaganiami, także prawnymi. Czym zatem charakteryzuje się transport chłodniczy? Specyfika transportu chłodniczego Istnieją na […]